O projekte

Cieľom projektu PlasticValue je pripraviť súčasných a budúcich odborníkov, najmä tých, ktorí pôsobia v oblasti inovácií, výroby alebo transformácie na to, aby dokázali zmeniť hodnotu plastového odpadu (s využitím prístupov spoločného vytvárania a navrhovania) a naplno využiť príležitosti, ktoré ponúka. Projekt ako taký sa zameriava nielen na pomoc malým a stredným podnikom (MSP), aby sa stali obehovými (cirkulárnymi), ale aj na to, aby ponúkol orgánom odborného vzdelávania a prípravy aktualizovaný vzdelávací program, ktorý sa zaoberá výzvami obehového hospodárstva. Zameriava sa na odborníkov pôsobiacich v oblastiach súvisiacich s inováciami, výrobou a transformáciou, ale v záujme väčšieho vplyvu za zameriava aj na manažérov MSP. Širší personál MSP bude tiež profitovať z činností na zvyšovanie povedomia s cieľom uľahčiť transformáciu podniku za pomoci navrhnutých osobitných usmernení a návodu na pomoc MSP pri transformácii a upevnení zásad obehového hospodárstva. Metodika zmiešaného vzdelávania navrhnutá pre tento program uľahčí prístup založený na učení sa prácou, ktorý bude pre účastníkov prínosom v procese učenia sa. Okrem toho ich PlasticValue podporí v oblasti odborného vzdelávania a prípravy - (C-)VET tým, že im poskytne pripravený a overený vzdelávací program s doplnkovými usmerneniami o tom, ako ho konsolidovať v rámci učebných osnov počiatočného (stredného a vyššieho) odborného vzdelávania a prípravy.

Hlavné ciele:

Vypracovať vzdelávací program, ktorý ponúka kombináciu inovatívnych a zelených sektorových zručností s cieľom dosiahnuť zhodnotenie plastového odpadu pomocou inovatívnych prístupov spoločného vytvárania a navrhovania.

Implementovať validačnú stratégiu zahŕňajúcu rôzne profily podnikov a subjektov ďalšieho odborného vzdelávania - C-VET (učiteľov a žiakov) a poskytujúcu prístup založený na učení sa prácou.

Vytvoriť návody, ktoré budú slúžiť na podporu organizácií odborného vzdelávania - (C-)VET pri prispôsobovaní ich ponuky vzdelávania a vytváraní nových učebných plánov súvisiacich so zhodnocovaním plastov v súlade s potrebami odborníkov i trhu a zvyšovaním zelených kompetencií.

Vytvoriť digitálny priestor na zdieľanie osvedčených postupov v oblasti zhodnocovania plastov, ktorý bude inšpirovať a motivovať budúcich a súčasných odborníkov, aby sa stali iniciátormi environmentálnych zmien.

Vytvoriť nový model odborného vzdelávania a prípravy - OVP (VET) v oblasti zhodnocovania plastového odpadu so súborom obehových (cirkulárných) zručností a zabezpečiť tak konkurencieschopnosť voči nadchádzajúcim zmenám na trhu práce. Takýmto spôsobom vzdeláva PlasticValue budúcich odborníkov v oblasti inovatívnych zelených zručností, rieši výzvy, ktorým čelia malé a stredné podniky v súvislosti s plastovým odpadom a modernizuje ďalšie odborné vzdelávanie a prípravu (C-)VET tak, aby zodpovedali potrebám trhu.