Hakkında

PlasticValue, özellikle inovasyon, üretim veya dönüşümle ilgili alanlardaki mevcut ve gelecekteki profesyonelleri, geri dönüşüm, birlikte oluşturma ve ortak tasarım yaklaşımlarını kullanarak plastik atıklarına yeniden değer kazandırmak () ve sunulan fırsatlardan tam olarak yararlanmak için hazırlamayı amaçlamaktadır. Bu nedenle proje, yalnızca KOBİ'lerin daha döngüsel hale gelmelerine yardımcı olmaya değil, aynı zamanda mesleki eğitim kurumlarına döngüsel ekonomi zorluklarını ele alan güncellenmiş bir öğrenme programı sunmaya da odaklanmaktadır. Projemizde inovasyon, üretim ve dönüşümle ilgili alanlarda aktif olan profesyonellere odaklanıyoruz, ancak aynı zamanda daha büyük bir etki için KOBİ yöneticilerini de kapsıyoruz. Daha geniş çerçevede, KOBİ’lerde çalışan personelin de KOBİ'lere dönüşüme geçişi kolaylaştırmak için farkındalık yaratma faaliyetlerinden yararlanmasını ve döngüsel ekonomi ilkelerini pekiştirmek için özel kılavuzlar tasarlıyoruz. Program için tasarlanan harmanlanmış öğrenme metodolojisi, katılımcılara öğrenme süreçlerinde fayda sağlayacak iş temelli bir öğrenme yaklaşımını kolaylaştıracaktır. Buna ek olarak, PlasticValue, kullanıma hazır ve onaylanmış bir öğrenme programı sağlayarak sürekli mesleki eğitim ve öğrenmeyi ve (orta ve yüksek seviye) mesleki eğitim müfredatıyla nasıl birleştirileceğine ilişkin tamamlayıcı yönergelerle destekleyecektir.

Başlıca hedefler şunlardır:

Yenilikçi birlikte oluşturma ve ortak tasarım yaklaşımlarını kullanarak plastik atıklara yeniden değer kazandırılmasını sağlamak için yenilikçi ve yeşil sektörel becerilerin bir kombinasyonunu sunan onaylanmış bir öğrenme programı geliştirmek

İşletmelerden ve sürekli mesleki eğitim ve öğretim paydaşlarından (öğretmenler ve öğrenciler) farklı profilleri birleştirerek iş temelli bir öğrenme yaklaşımı sağlayan bir doğrulama stratejisi uygulamak

Sürekli mesleki eğitim ve öğretim kuruluşlarının, profesyonellerin ve pazarın ihtiyaçları doğrultusunda ve yeşil yeterlilikleri artırma doğrultusunda, plastiğe yeniden kazandırmak ile ilgili eğitim programı uyarlamaları ve yeni müfredatlar oluşturmalarını desteklemek için ileriye dönük kılavuzlar oluşturmak

Plastiğe yeniden değer kazandırma konusundaki en iyi uygulamaları paylaşmak, geleceğin ve mevcut profesyonellere çevresel değişimin temsilcileri olmaları konusunda ilham vermek ve motive etmek için dijital bir alan yaratmak

Güçlü bir döngüsel beceri seti ile plastik atıkların yeniden değerlemesi alanında yeni bir Mesleki Eğitim ve Öğretim profili sağlamak ve iş gücü piyasasındaki belirgin değişikliklere karşı rekabetçiliği desteklemek. PlasticValue bu şekilde geleceğin profesyonellerini yenilikçi yeşil beceriler konusunda eğitiyor, KOBİ'lerin plastik atıklarla ilgili zorluklarını ele alıyor ve Sürekli mesleki eğitim ve öğretim eğitim ve öğretimi pazar ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde geliştiriyor.