Analýza

Vitajte vo fáze 2 projektu PlasticValue. V tejto fáze sa budeme sústreďovať na finančné aspekty plastového odpadu, preskúmame jeho náklady, schémy riadenia a ekonomické výhody zhodnocovania. Identifikujeme stratégie na speňaženie plastového odpadu a objavíme príležitosti v jeho rozmanitosti. Náš súbor nástrojov obsahuje nástroje ako ANALÝZA NÁKLADOV A VÝNOSOV, SCAMPER a ďalšie, ktoré nám pomáhajú lepšie sa orientovať v tejto fáze. Pridajte sa k nám pri analyzovaní, zostavovaní stratégií a odhaľovaní hodnoty plastového odpadu.

Identifikujte stratégie na speňaženie (plastový) odpad

Analyzujte plastový odpad (výťažok, technické vlastnosti atď.)

Metódy a nástroje