IMPLEMENTEREN

Welkom bij fase 5 van het Plastic Value -project, de implementatiefase. In deze fase zullen we werken om een ​​referentie te worden voor plastic herwaardering terwijl we deze inbedden in onze strategie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. We zullen CSR- en marketingstrategieën afstemmen, ecolabels verkennen, ons intellectuele eigendom beschermen, prototyperen en onze producten of diensten testen, contact te maken met het maatschappelijk middenveld en duurzame bedrijfsmodellen blijven ontwikkelen. Onze toolbox bevat methoden zoals bruikbaarheidstests en tools zoals koolstofberekeningen. Doe mee als we plannen omzetten in actie en bijdragen aan een duurzame toekomst door plastic herwaardering.

Positie als referentie voor plastic herwaardering door bij te dragen aan de duurzaamheid van het milieu en het in te bedden in de strategie Sociale verantwoordelijkheid van bedrijven

Werk samen met andere belangrijke spelers voor het genereren van ideeën, co-ontwerpen, prototyping en marketing voor de herwaardering van plastic afval.

Ontwikkel duurzame bedrijfsmodellen voor de besdrijfsvoorstelllen/ideeën.

Methode en tools