Plánovanie

Vitajte vo fáze 3 projektu PlasticValue. V tejto fáze sa zameriavame na strategické plánovanie. Identifikujeme nové spôsoby zhodnocovania plastového odpadu, uskutočňujeme hodnotenie životného cyklu, analyzujeme hodnotový reťazec, skúmame priemyselnú symbiózu, robíme informované rozhodnutia a definujeme trh zhodnocovania plastov. Náš súbor nástrojov obsahuje napríklad OPEN LCA, SCAMPER a ďalšie, spolu s nástrojmi ako KALKULAČKY UHLÍKOVEJ STOPY a OSN KALKULAČKU CO2. Pridajte sa k nám do procesu plánovania a prípravy "pôdy" pre obehový a udržateľný prístup k zhodnocovaniu plastov.

Identifikujte spôsoby zhodnocovania plastov

Rozhodovanie

Metódy a nástroje