VOORBEREIDEN

Welkom bij fase 4 van het Plastic Value -project, waar we van planning naar actie verschuiven. In deze fase genereren we duurzame producten of diensten van plastic afval door middel van ideatie, definiëren ze technische processen, werken samen met belangrijke spelers en ontwikkelen ze bedrijfsmodellen. Onze toolkit bevat bronnen zoals Rapid Prototyping, Scamper en de Triple Bottom Line (TBL). Doe mee als we ideeën omzetten in actie in de wereld van plastic herwaardering.

Genereer een duurzaam en toegevoegde waarde product of service op basis van plastic afval

Werk samen met andere belangrijke spelers voor het genereren van ideeën, co-ontwerpen, prototyping en marketing voor de herwaardering van plastic afval.

Ontwikkel duurzame bedrijfsmodellen voor de besdrijfsvoorstelllen/ideeën.

Methode en tools