Hazırlık

Plastic Value Projesi'nin 4. Aşamasına hoş geldiniz, burada planlamadan eyleme geçiyoruz. Bu aşamada, plastik atıklardan sürdürülebilir ürünler veya hizmetler üretecek, teknik süreçleri tanımlayacak, önemli paydaşlarla iş birliği yapacak ve iş modelleri geliştireceğiz. Araç setimiz, bu aşamada bize rehberlik etmek için HIZLI PROTOTİP OLUŞTURMA, SCAMPER ve ÜÇLÜ KAZANÇ İLKESİ (TBL) gibi kaynakları içeriyor. Bize katılın, plastik değerlendirme dünyasında fikirleri eyleme dönüştürürken.

Plastik atıklara dayalı sürdürülebilir ve katma değere sahip bir ürün veya hizmet üretmek

Plastik atıklara yeniden değer kazandırmaya yönelik fikir üretimi, ortak tasarım, prototip oluşturma ve pazarlama için diğer önemli ortaklarla işbirliği yapın.

İdeal ürün/hizmetler için sürdürülebilir iş modelleri geliştirin.

Metodlar ve Araçlar