FENCEPLAST – Duurzame afrastering voor landbouw en veeteelt

" FENCEPLAST is een prototype ontworpen om afval uit de textiel- en polymeerindustrie om te zetten in duurzame, onderhoudsvrije omheiningen voor de agrarische sector. Dit initiatief heeft als doel traditionele hekwerkmaterialen, zoals hout en metaal, te vervangen die minder duurzaam zijn en regelmatig onderhoud vereisen. Door gebruik te maken van bedrijfsafval biedt FENCEPLAST een duurzaam alternatief dat tevens bijdraagt ​​aan afvalreductie. 

Het proces omvat het recyclen van textielresten en ander polymeerafval tot duurzame hekmaterialen die bestand zijn tegen omgevingsfactoren en die na installatie geen verder onderhoud behoeven. Deze aanpak biedt niet alleen een nieuw gebruik voor afvalproducten, maar sluit ook aan bij de principes van de circulaire economie door deze materialen een tweede functioneel leven te geven. 

FENCEPLAST richt zich op de veehouderij en verwacht de ecologische voetafdruk te verkleinen door de afhankelijkheid van minder duurzame afrasteringsopties te minimaliseren. Het belooft een product te leveren dat minimale investeringen vereist, lokale economieën ondersteunt en het milieubewuste imago van deelnemende bedrijven en entiteiten versterkt. Door het innovatieve gebruik van gerecyclede materialen vertegenwoordigt FENCEPLAST een stap in de richting van duurzamere landbouwpraktijken en biedt het een product aan dat zowel praktisch als ecologisch verantwoord is. 

FUT ECO BALL – Duurzame infrastructuur door gerecyclede sportvelden

FUT ECO BALL (FEB) is een project in de bouwsector dat zich richt op het terugwinnen van rubberpellets van kunstgrasvoetbalvelden voor herbestemming als asfaltadditief. Het project omvat het verzamelen van deze pellets, het grondig reinigen en drogen ervan en het vervolgens aanleveren voor asfaltverbetering, dat wordt gebruikt bij wegenonderhoud en voegherstel. 

Het initiatief is een reactie op de vervuiling veroorzaakt door macro- en microplastics, met name vanuit sportfaciliteiten. FEB biedt een lokale service tegen lage investeringen die het milieuprofiel van voetbalclubs, bouwbedrijven en gemeentelijke overheden verbetert. Het project vertrekt vanuit het uitgangspunt dat afval wordt omgezet in een waardevol goed, waardoor de circulaire economie wordt belichaamd en het milieuafval wordt verminderd. 

Door deze rubberkorrels te hergebruiken wil FEB de kwaliteit van het asfalt verbeteren, wat kan leiden tot een duurzamer wegdek en mogelijk lagere onderhoudskosten. Het concept is ontworpen als een win-winsituatie voor het milieu en de deelnemende organisaties en biedt een innovatieve oplossing voor een aanhoudend afvalprobleem. De inkomsten voor het project zullen naar verwachting afkomstig zijn uit de verkoop van het ingezamelde product en mogelijke gemeentelijke subsidies, waardoor de economische levensvatbaarheid van recyclinginitiatieven in de openbare infrastructuur wordt versterkt. 

ZeroPlastic Sandwich Vending – Verkoopautomaten transformeren met innovatie 

ZeroPlastic Sandwich Vending is een tweevariantproject ontworpen voor de verpakkingssector, gericht op afvalvermindering bij sandwichautomaten. De eerste variant introduceert herbruikbare en herbruikbare harde verpakkingen voor sandwiches, die in ruil voor restitutie van verpakkingsstatiegeld direct bij de automaat kunnen worden ingeleverd en opgehaald. De tweede variant omvat sandwiches die zonder verpakking worden verkocht, waarbij gebruik wordt gemaakt van een systeem dat ervoor zorgt dat de sandwich hygiënisch wordt afgesloten in de machine om de hygiënische en organoleptische omstandigheden te behouden. 

ZeroPlastic Sandwich Vending richt zich op bedrijven, onderwijscentra en gemeenten en wil plastic verpakkingsafval voorkomen dat vaak wordt geassocieerd met verkoopautomaten. Dit initiatief stelt voor om het gebruik van wegwerpverpakkingen te elimineren, afval en kosten te verminderen en tegelijkertijd sociale en industriële innovatie in het onderwijs te introduceren. Het project maakt gebruik van polyethyleen (PE) en polyethyleentereftalaat (PET) als materialen voor de herbruikbare verpakkingen. Door dit te doen draagt ​​het bij aan het grotere doel van afvalvermindering en bevordert het een transitie naar een duurzamere, kosteneffectievere en milieubewustere benadering van de werking van verkoopautomaten. 

ZeroPlastic Sandwich Vending vertegenwoordigt een belangrijke stap voorwaarts in het aanpakken van milieuproblemen en biedt een praktische en innovatieve oplossing voor het heersende probleem van plastic afval in de voedselverkoopindustrie. 

De kinetische 3D-geprinte Facased

Het Kinetic 3D-Printed Facades-project is een baanbrekend initiatief op het snijvlak van technologie en duurzaamheid, dat een revolutie teweegbrengt in de bouw. Door gebruik te maken van industrieel plastic afval als primair bouwmateriaal, pioniert het project met milieubewuste architectuur met dynamische gevels die reageren op omgevingsomstandigheden. 

Het hergebruiken van plastic afval minimaliseert de ecologische impact en biedt tegelijkertijd structurele integriteit. Grootschalige 3D-printers transformeren gerecycled plastic in onderling verbonden bouwstenen volgens het Lego-principe, waardoor een efficiënte, aanpasbare constructie wordt gegarandeerd. Kinetische elementen in de kunststofcomponenten reageren op intelligente wijze op omgevingsstimuli, waardoor de energie-efficiëntie en esthetiek worden geoptimaliseerd. 

De voordelen omvatten verbeterde energie-efficiëntie, dynamische esthetiek, verminderde ecologische voetafdruk, ontwerpflexibiliteit en educatieve betekenis. Het project vertegenwoordigt een transformerende mix van creativiteit en technologie, waarbij milieuproblemen worden aangepakt en een toekomst wordt vormgegeven waarin gebouwen actief bijdragen aan het behoud van de natuur.

In samenwerking met AVG Groep

Een nieuwe kijk op elegantie – 3D-geprinte futuristische halsband van hergebruikt gerecycled PLA-filament

Ons 3D-geprinte Futuristic Collar-project begeeft zich op het snijvlak van mode en duurzaamheid en herdefinieert moderne sieraden met een circulaire ontwerpbenadering. Door hergebruikt gerecycled PLA-filament, een biologisch afbreekbaar thermoplastisch materiaal, te gebruiken, minimaliseren we afval en dragen we bij aan een verminderde CO2-uitstoot. 

Met behulp van geavanceerd 3D-printen en scannen is elke halsband ingewikkeld ontworpen en volledig aanpasbaar, wat onze toewijding aan circulariteit weerspiegelt. Het einde van de levensduur van de halsband komt terug in de recycling en bevordert een afvalvrij mode-ecosysteem. Circulaire ontwerpprincipes zorgen voor recycleerbaarheid, maatwerk, modulariteit en biologische afbreekbaarheid. 

Voordelen voor het milieu zijn onder meer een aanzienlijke vermindering van afval, energie-efficiëntie door nauwkeurig 3D-printen, een kleinere ecologische voetafdruk en pleitbezorging voor circulaire modepraktijken. Het avant-garde ontwerp van de halsband daagt conventionele sieradenideeën uit en dient als een educatief baken dat duurzame modekeuzes inspireert. Op modegebied is ons project een transformerend bewijs van het naast elkaar bestaan ​​van elegantie en duurzaamheid.

In samenwerking met František Tóth, industrieel ontwerper

Harmonisatie van de productiviteit – geluiddichte isolatie van gerecycleerd plastic voor CNC-machines

Ons project Gerecycleerde kunststof geluiddichte isolatie voor CNC-machines herdefinieert productie met een duurzame aanpak. Het bedrijf richt zich op milieukwesties en industriële behoeften en maakt gebruik van gerecyclede kunststoffen voor de geluidsisolatie van CNC-machines. Het hergebruiken van kunststoffen van industriële kwaliteit minimaliseert niet alleen de hoeveelheid afval, maar optimaliseert ook de akoestische eigenschappen in CNC-machineomgevingen. 

Op maat ontworpen isolatiepanelen, geleid door circulaire ontwerpprincipes, creëren een stillere en milieuvriendelijke werkruimte. Voordelen voor het milieu zijn onder meer een aanzienlijke vermindering van afval, een lager energieverbruik en geluidsreductie voor een sociaal verantwoorde werkplek. Deze panelen introduceren een nieuwe standaard voor akoestisch comfort en tonen de compatibiliteit van duurzame praktijken met industriële functionaliteit. 

Het project dient als een educatief model dat de integratie van gerecyclede kunststoffen in industriële toepassingen inspireert voor tastbare milieu- en operationele voordelen, en de weg vrijmaakt voor een milieubewustere toekomst in de industriële productie.

In samenwerking met Colab a.s

EcoBuildLite cementgebonden composieten

EcoBuildLite is een onderzoek gericht op de herwaardering van plastic afval in de bouwsector. Het is ontworpen als een duurzame oplossing met een gewichtsbesparend alternatief voor mortels en pleisters. Het opnemen van plastic afval ter vervanging van zand zal een energie-effectief bouwmateriaal opleveren met verbeterde thermische isolatie-eigenschappen. EcoBuiltLite bevordert de herwaardering van plastic voor de bouwsector en vermindert de impact ervan op het milieu. Uit eerste tests blijkt dat de druksterkte van het standaardmengsel zonder plasticafval met 25% afneemt. Het product heeft echter acceptabele vloei-eigenschappen en de afname in sterkte kan worden gecompenseerd door het gebruik van superweekmakers en het verminderen van de hoeveelheid water die nodig is voor dezelfde verwerkbaarheid.

Als gevolg hiervan kan door het gebruik van polystyreen in plaats van zand worden voorkomen dat 75-90 kg plastic afval per kubieke meter mortel de natuur bereikt, terwijl de mortel lichter wordt gemaakt door polystyreenafval te gebruiken, waardoor de thermische isolatie-eigenschappen worden verbeterd en de CO2-uitstoot en het verminderen van het gewichtseffect op andere bouwelementen door het gebruik ervan als bouwmateriaal. 

GripSafe EcoCovering

GripSafe EcoCovering is onderzoek dat zich richt op de herwaardering van kunststofafval voor esthetische en antislip oppervlaktebedekkingen gemaakt van cementgebonden bindmiddelen. Het biedt het gebruik van plastic afval om een ​​antislipoppervlak te creëren dat kan worden gebruikt als pleister in muuroppervlakken of voor vloeren. Het is een duurzame en milieuvriendelijke oplossing voor de bouwsector. Uit de eerste tests bleek dat het plastic afval gemakkelijk aan het oppervlak van de cementmortelmonsters kan worden gehecht, wat een mooi esthetisch uiterlijk oplevert.

Als gevolg hiervan kan worden voorkomen dat plastic afval de natuur bereikt, door polystyreen te gebruiken om het oppervlak van de cementgebonden pleisters te bedekken, wordt de koolstofuitstoot verminderd en kunnen esthetische, antislip en duurzame oppervlakken worden bereikt. De mortel kan fungeren als antislipvloer op natte ondergronden, maar ook bij de constructie van vloeren die geen hoge druksterkte nodig hebben, zoals looppaden. 

Herisolatiepasta

De Re-Insulated Paste is een idee van een isolatiepasta die kan worden geproduceerd met behulp van butylacetaat en polystyreen en is gebruikt om een ​​duurzaam product te creëren met herbruikbare eigenschappen. Het is een innovatieve oplossing voor de bouwsector om een ​​duurzame en kosteneffectieve oplossing te bieden die kan worden gebruikt voor waterisolatie. Herisolatiepasta kan aan het einde van zijn levensduur worden gerecycled en helpt de plasticvervuiling te verminderen.

Het belangrijkste doel is om een ​​waterisolerende pasta met recycleerbare eigenschappen te produceren door polystyreenafval op een milieuvriendelijke manier te evalueren, waardoor een duurzaam recyclingmodel ontstaat. Over het geheel genomen gaven de showcases aan dat plastic afval met succes kan worden geherwaardeerd, geproduceerd en hergebruikt als een product met toegevoegde waarde, zoals weerspiegeld in de PlasticValue Learning Content.  

De nieuwe nepplant

In veel kantooromgevingen is er een groeiende trend richting duurzaamheid, waarbij de nadruk ligt op het waar mogelijk gebruiken van gerecyclede materialen. Dit komt vaak tot uiting in de keuze voor plantenpotten, die meestal zijn gemaakt van gerecyclede materialen zoals plastic, glas of zelfs hergebruikt hout.

Interessant is dat de potten zelf weliswaar milieuvriendelijk zijn, maar de planten die ze bevatten doorgaans niet. In veel kantoren wordt vanwege problemen met licht en onderhoud van planten gekozen voor nepplanten. 

Dit is waar het idee van het gebruik van nepplanten gemaakt van gerecycled plastic een kans biedt om aan te sluiten bij het duurzaamheidethos dat al aanwezig is in veel kantooromgevingen. Door gerecyclede plantenpotten aan te vullen met nepplanten gemaakt van gerecyclede materialen, kunnen kantoren hun ecologische voetafdruk verder verkleinen met behoud van een groene esthetiek.

Duurzaam plastic waterspeelgoed: recycling voor plezier en milieuvriendelijkheid

Het maken van plastic waterspeelgoed zoals zwembaden en waterpistolen van gerecyclede materialen is een duurzame aanpak die de impact op het milieu vermindert en tegelijkertijd plezierige producten voor de consument oplevert. Er worden inspanningen geleverd om verpakkingsafval te minimaliseren en recycleerbaarheid te bevorderen.

Door voor dit speelgoed te kiezen, dragen consumenten bij aan het behoud van hulpbronnen en het verminderen van afval. Ze bieden zowel plezier als een herinnering aan het belang van verantwoordelijkheid voor het milieu.

Kortom, het produceren van plastic waterspeelgoed uit gerecyclede materialen combineert duurzaamheid met plezier, biedt milieuvriendelijke opties voor consumenten en bevordert een groenere toekomst.

Recycle hotel

Het Recycled Hotel-concept belichaamt een transformerende benadering van duurzaamheid in de toeristische sector. Door prioriteit te geven aan het gebruik van gerecyclede materialen, wat vooral duidelijk is bij hotelkaarten, symboliseert het een toewijding aan verantwoordelijkheid voor het milieu. Naast symboliek is het hotel toegewijd aan het betrekken van al het plastic uit gerecyclede materialen en het implementeren van robuuste afvalbeheerpraktijken. Dit omvat onder meer het aangaan van partnerschappen met leveranciers die gespecialiseerd zijn in gerecyclede materialen en het implementeren van een effectieve infrastructuur voor het sorteren en recyclen van afval binnen het hotelterrein.

Bovendien zijn educatieve initiatieven een integraal onderdeel van de duurzaamheidsinspanningen van het hotel, waarbij zowel gasten als personeel betrokken worden bij milieubeheer. Door deze initiatieven bevordert het hotel een cultuur van duurzaamheid die zich uitstrekt tot het gehele verblijf van de gasten.

Voortdurende verbetering staat centraal in de evolutie van het Recycled Hotel-concept, waardoor het voorop blijft lopen op het gebied van milieubewuste gastvrijheid. Door feedbackmechanismen en voortdurende monitoring van de impact op het milieu verfijnt het hotel voortdurend zijn praktijken om meer duurzaamheid te bereiken.

Schapenhokken van gerecycled plastic

Extremadura is een landbouwregio, met grote uitbreidingen van landbouw- en veeteeltgebieden. De sector genereert een enorme hoeveelheid plastic, b.v. het afdekken van het gewas of de tijdelijke ‘kas’-achtige constructies, slechts een zeer klein deel van dit plastic wordt op de juiste manier hergebruikt en/of gerecycled.

Het ontwikkelde idee is gebaseerd op het vinden van een bestemming voor het geherwaardeerde plastic binnen de sector zelf en het creëren van een circulair en nabijheidsproduct dat in dit geval de veehouderijsector dient. Het is ontwikkeld door een werkgroep voor plattelandsontwikkeling die stevig geworteld is in een van de plattelandsgebieden van de regio. 

Schapenhokken worden traditioneel gemaakt van hout en tegenwoordig veelal van metaal. Het plastic afkomstig uit de landbouw kan worden gebruikt om plastic schapenhokken te maken. Het plastic zou kunnen worden gegoten in plastic vellen die individuele hokken voor een schaap zouden kunnen vormen. 

Bewaarkratten voor groenten en fruit

Extremadura is een landbouwregio, met grote uitbreidingen van landbouw- en veeteeltgebieden. De sector genereert een enorme hoeveelheid plastic, b.v. het afdekken van het gewas of de tijdelijke ‘kas’-achtige constructies, slechts een zeer klein deel van dit plastic wordt op de juiste manier hergebruikt en/of gerecycled.

Dit idee ontstond tijdens de directe interacties van innovatieprofessionals van EOLAS en zijn medewerker INNSAMBLE met fruitproducenten en groothandelaren in de regio Montijo. Het fruit wordt op het veld verzameld en vervolgens naar coöperaties vervoerd waar het product wordt geclassificeerd, geselecteerd en verpakt of getransformeerd. Hoewel er steeds meer aandacht is voor het terugdringen van plastic verpakkingen in het product dat de consument bereikt (of voor het zoveel mogelijk gebruik van gerecyclede materialen), is dit minder het geval bij het deel van de inzameling, het transport en de opslag van veld tot magazijn voordat het selectieproces of de producttransformatie begint.

Het plastic dat wordt gebruikt bij de groente- en fruitproductie kan worden omgezet in kratten die kunnen worden gebruikt bij de inzameling, het transport en de opslag. Hierdoor kunnen de groenten- en fruitproducenten de kosten van deze kratten verlagen, omdat ze in plaats van ze in te kopen hun eigen plastic afval kunnen gebruiken om ze te maken. 

Beweegbare deksel

Extremadura is een landbouwregio, met grote uitbreidingen van landbouw- en veeteeltgebieden. De sector genereert een enorme hoeveelheid plastic, b.v. het afdekken van het gewas of de tijdelijke ‘kas’-achtige constructies, slechts een zeer klein deel van dit plastic wordt op de juiste manier hergebruikt en/of gerecycled.

Dit idee is ontwikkeld door een van de EOLAS-trainees, die als onderdeel van het traineeship de PLasticValue-cursus heeft gevolgd en werd uitgenodigd om deel te nemen aan de ontwikkeling van ideeën op basis van de opgedane kennis. Met goede kennis van de landbouwwereld en de realiteit van de veehouderij ontwikkelde ze het idee van een beweegbare afdekking, die voor vee kan worden gebruikt, hetzij om dekking te bieden tegen weersomstandigheden, hetzij om te gebruiken wanneer mensen contact moeten hebben met vee. in het veld en beschutting nodig hebben tegen zon of regen, b.v. bij het scheren van schapen of voor diergeneeskundige behandelingen. 

Plastic Vector Company (PVC)

Plastic Vector Company (PVC) is een innovatieve onderneming die zich inzet voor het transformeren van plastic afval uit sectoren als elektriciteit, bouw en sanitair in nieuwe en nuttige producten. Dit project heeft een tweeledig doel: plastic afval efficiënt beheren en recyclen en waardevolle producten voor deze sectoren vervaardigen. Tot de items die PVC wil produceren behoren elektrische componenten zoals aansluitdozen en elektrische panelen, maar ook constructie- en sanitaire elementen zoals dakgoten en ramen, allemaal gemaakt van gerecyclede kunststoffen.

De aanpak van PVC is eenvoudig maar toch impactvol: verzamel plastic afval, classificeer het op type en verwerk het om nieuwe producten te maken. De soorten gerecycleerd plastic omvatten PVC, vernet polyethyleen, ethyleenpropyleen en polyolefine. Dit proces helpt niet alleen de hoeveelheid plastic afval die op stortplaatsen en oceanen belandt te verminderen, maar biedt ook een duurzame en kostenbesparende oplossing voor bedrijven in de elektriciteits-, bouw- en loodgieterssector.

PVC valt op door zijn inzet voor de circulaire economie en duurzaamheid, wat bewijst dat het mogelijk is om milieuproblemen om te zetten in innovatieve en milieuvriendelijke zakelijke kansen. Dit project belooft zowel economische als ecologische voordelen, waardoor de voetafdruk van plastic afval wordt verkleind en waardevolle producten voor verschillende industrieën worden gegenereerd.

Schoolplastiek

School Plastic is een project dat erop gericht is plastic afval nieuw leven in te blazen door het om te zetten in schoolmeubilair. Het project concentreert zich op het gebruik van PET-flessen en andere kunststoffen zoals snackzakjes en stelt een geïntegreerde oplossing voor voor het moderniseren van klaslokaalmeubilair, inclusief tafels, stoelen, haken en kasten, terwijl materialen worden vermeden die moeilijk te recyclen zijn, zoals tetrabrick

Het project ontvouwt zich in twee hoofdgebieden. Ten eerste de identificatie en evaluatie van bronnen van plastic afval binnen schoolcentra, met behulp van tools als Recyclass om potentiële besparingen en voordelen te beoordelen. Bij deze fase is de hele onderwijsgemeenschap betrokken, van het management tot de schoolraad, inclusief studenten, ouders, leraren, niet-onderwijzend personeel en de gemeenteraad, om bewustmakingscampagnes uit te voeren die kunnen worden uitgebreid naar andere instituten en onderwijscentra.

Aan de andere kant omvat het proces de selectieve inzameling van afval, het daaropvolgende smelten ervan met behulp van eigen machines of in samenwerking met externe bedrijven, en de meubelproductie, te beginnen met 3D-geprinte prototypes om vervolgens over te gaan naar productie op grotere schaal.

School Plastic vermindert niet alleen de vervuiling door plastic, maar bevordert ook het milieubewustzijn vanaf jonge leeftijd en ondersteunt de zelfvoorziening op het gebied van onderwijsmiddelen, wat een economische en ecologische oplossing biedt voor onderwijscentra en mogelijk voor publieke en private entiteiten die geïnteresseerd zijn in de overtollige productie.

EcoPalet 4 Planet

EcoPalet 4 Planet is een baanbrekend initiatief dat het probleem van plastic afval omzet in een praktische en duurzame oplossing voor de industrie. Het project omvat het inzamelen van afgedankt plastic, zoals wikkels, big bags en gebruikte plastic pallets, om dit vervolgens te classificeren en te verwerken tot nieuwe milieuvriendelijke pallets. Deze gerecyclede pallets zullen een revolutie teweegbrengen in de logistieke en verpakkingssector en een groen alternatief bieden voor industriële bedrijven.

Het proces begint met een nauwe samenwerking tussen EcoPalet 4 Planet en de bedrijven die afval produceren, waardoor een efficiënt inzamelsysteem ontstaat dat niet alleen de omgeving ontdoet van afval, maar dit ook omzet in een waardevolle hulpbron. Eenmaal ingezameld, worden deze kunststoffen naar een transformatiefabriek gebracht waar ze, na voorafgaande overeenkomst, worden gesmolten en gevormd om nieuwe pallets te creëren.

Dit circulaire model pakt de milieu-uitdaging van plastic afval aan en stimuleert de circulaire economie, waardoor bedrijven een manier worden geboden om hun operationele kosten te verlagen door te besparen op de aanschaf van nieuwe pallets en op afvalbeheer. Door materialen als polypropyleen en polyethyleen te gebruiken, garandeert EcoPalet 4 Planet de duurzaamheid van deze gerecyclede pallets en bevordert het tegelijkertijd een verschuiving naar duurzamere praktijken in het hart van industriële activiteiten.

Circulair meubilair voor duurzaam leven

Dit innovatieve idee stelt een duurzame oplossing voor het probleem van plastic afval in de bouwsector voor door het om te zetten in meubilair voor woningen en kantoren. Het kernidee is het herwaarderen van plastic afval dat tijdens bouwwerkzaamheden wordt gegenereerd, door een selectieve inzameling van deze materialen door de bouwbedrijven zelf uit te voeren. Vervolgens wordt dit afval omgezet in gerecyclede grondstof, waaruit meubilair wordt gemaakt voor de inrichting van zowel nieuwe woningen als pasgebouwde kantoren.

Deze kringloop sluit wanneer het meubilair, geproduceerd via een samenwerkend bedrijf gespecialiseerd in recycling en meubeldesign, wordt teruggeleverd op de bouwplaats, waardoor een circulair economiemodel wordt bevorderd. Als kunststofmaterialen wordt onder meer plasticfolie, omsnoeringsband, buizen, resten van isolatiemateriaal als XPS en EPS en resten van leidingwerk gebruikt.

Deze aanpak helpt niet alleen de hoeveelheid afval die op bouwplaatsen wordt gegenereerd te verminderen, wat bijdraagt ​​aan de bescherming van de planeet en de vermindering van het kappen van bomen, maar verbetert ook het duurzame imago van bouwbedrijven. Door dit initiatief aan te nemen wordt een filosofie van duurzaamheid en ecologische verantwoordelijkheid gepromoot, waardoor huizen- en vastgoedbouwers een tastbare manier wordt geboden om bij te dragen aan het behoud van het milieu.