FENCEPLAST – Tarım ve hayvancılık için sürdürülebilir çitler

FENCEPLAST, tekstil ve polimer endüstrilerindeki atıkları tarım sektörü için uzun ömürlü, bakım gerektirmeyen çitlere dönüştürmek üzere tasarlanmış bir prototiptir. Bu girişim, daha az dayanıklı olan ve düzenli bakım gerektiren ahşap ve metal gibi geleneksel çit malzemelerinin yerini almayı amaçlıyor. FENCEPLAST, endüstriyel atıkları kullanarak, atıkların azaltılmasına da katkıda bulunan sürdürülebilir bir alternatif sunmaktadır. 

Süreç, tekstil artıklarının ve diğer polimer atıkların, çevresel faktörlere dayanıklı, kurulduktan sonra başka bakım gerektirmeyen dayanıklı çit malzemelerine dönüştürülmesini içeriyor. Bu yaklaşım, atık ürünlere yeni bir kullanım olanağı sağlamanın yanı sıra, bu malzemelere ikinci bir ömür kazandırarak döngüsel ekonomi ilkeleriyle de uyum sağlıyor. 

Hayvancılık sektörünü hedefleyen FENCEPLAST, daha az dayanıklı çit seçeneklerine olan bağımlılığı en aza indirerek ekolojik ayak izini azaltmayı öngörüyor. Minimum yatırım gerektiren, yerel ekonomileri destekleyen ve katılımcı şirket ve kuruluşların çevre bilincine sahip imajını güçlendiren bir ürün sunmayı vaat ediyor. Geri dönüştürülmüş malzemelerin yenilikçi kullanımıyla FENCEPLAST, hem pratik hem de çevreye duyarlı bir ürün sunarak daha sürdürülebilir tarım uygulamalarına doğru bir adımı temsil ediyor. 

FUT ECO BALL – Geri dönüştürülmüş spor sahalarıyla sürdürülebilir altyapı

FUT ECO BALL (FEB), asfalt katkı maddesi olarak yeniden kullanılmak üzere sentetik çim futbol sahalarındaki kauçuk topaklarının geri kazanılmasına odaklanan bir inşaat sektörü projesidir. Proje, bu peletlerin toplanmasını, iyice temizlenip kurutulmasını ve ardından yol bakımı ve derz onarımında kullanılan asfalt iyileştirme için tedarik edilmesini içeriyor. 

Girişim, başta spor tesisleri olmak üzere makro ve mikroplastiklerin neden olduğu kirliliğe bir yanıt niteliğinde. FEB, futbol kulüplerinin, inşaat şirketlerinin ve belediye yetkililerinin çevresel profillerini geliştiren düşük yatırımlı, yerel bir hizmet sunmaktadır. Proje, atıkları değerli bir metaya dönüştürme, böylece döngüsel ekonomiyi hayata geçirme ve çevresel atıkları azaltma öncülüyle çalışıyor. 

FEB, bu kauçuk topaklarını yeniden kullanarak asfaltın kalitesini artırmayı amaçlıyor; bu da daha uzun ömürlü yol yüzeylerine ve potansiyel olarak bakım maliyetlerinin azaltılmasına yol açabilir. Konsept, devam eden atık sorununa yenilikçi bir çözüm sunarak çevre ve katılımcı kuruluşlar için bir kazan-kazan olacak şekilde tasarlandı. Proje gelirinin, toplanan ürünün satışından ve potansiyel belediye hibelerinden elde edilmesi ve kamu altyapısındaki geri dönüşüm girişimlerinin ekonomik uygulanabilirliğini güçlendirmesi öngörülüyor. 

ZeroPlastic Sandviç Otomatı – Otomatları inovasyonla dönüştürüyoruz 

ZeroPlastic Sandwich Vending, paketleme sektörü için tasarlanmış, sandviç otomatlarındaki atıkların azaltılmasına odaklanan çift değişkenli bir projedir. İlk varyant, sandviçler için yeniden kullanılabilir ve iade edilebilir sert ambalajlar sunar; bu ambalajlar, ambalaj depozitosu iadesi karşılığında doğrudan satış makinesinde iade edilebilir ve toplanabilir. İkinci varyant, hijyenik ve organoleptik koşulları korumak için sandviçin makine içinde hijyenik bir şekilde kapatılmasını sağlayan bir sistem kullanılarak ambalajsız satılan sandviçleri içerir. 

İşletmeleri, eğitim merkezlerini ve belediyeleri hedef alan ZeroPlastic Sandwich Vending, genellikle otomat makinelerinden kaynaklanan plastik ambalaj atıklarını önlemeyi amaçlıyor. Bu girişim, eğitimde sosyal ve endüstriyel yenilikleri getirirken tek kullanımlık ambalaj kullanımını ortadan kaldırmayı, atık ve maliyetleri azaltmayı öneriyor. Projede yeniden kullanılabilir ambalaj malzemesi olarak polietilen (PE) ve polietilen tereftalat (PET) kullanılıyor. Bunu yaparak, daha büyük atık azaltma hedefine katkıda bulunur ve otomat operasyonlarında daha sürdürülebilir, uygun maliyetli ve çevreye duyarlı bir yaklaşıma geçişi teşvik eder. 

ZeroPlastic Sandviç Otomatı, gıda otomat endüstrisindeki yaygın plastik atık sorununa pratik ve yenilikçi bir çözüm sunarak çevresel kaygıların giderilmesinde ileriye doğru atılmış önemli bir adımı temsil ediyor. 

Kinetic 3D Baskı DIŞ Cephe

Kinetic 3D-Printed Facades projesi, teknoloji ve sürdürülebilirlik alanlarını birleştiren çığır açıcı bir girişimdir ve inşaat sektörünü devrimci bir şekilde değiştirmektedir. Proje, endüstriyel plastik atıkları başlıca yapı malzemesi olarak kullanarak, çevreye duyarlı mimariyi destekleyen dinamik cephe sistemleriyle öncü bir rol üstlenmektedir. 

Plastik atıkların yeniden kullanılması, ekolojik etkiyi en aza indirirken yapısal bütünlük sağlar. Büyük ölçekli 3D yazıcılar, geri dönüştürülmüş plastikleri Lego prensibiyle birleştirilebilir yapı bloklarına dönüştürerek, verimli ve özelleştirilebilir bir inşaat süreci sağlar. Plastik bileşenler içindeki kinetik elementler, çevresel uyarıcılara akıllıca yanıt vererek enerji verimliliğini ve estetiği optimize eder. 

Bu projenin faydaları arasında artırılmış enerji verimliliği, dinamik estetik, azaltılmış karbon ayak izi, tasarım esnekliği ve eğitimsel önem bulunmaktadır. Proje, çevresel endişelere yanıt veren ve binaların doğaya aktif olarak katkıda bulunduğu bir geleceği şekillendiren yaratıcılık ve teknolojinin dönüştürücü bir karışımını temsil etmektedir.

AVG Group işbirliğiyle

Zarafeti Yeniden Tasarlamak – Yeniden Kullanılmış Geri Dönüştürülmüş PLA Filamentinden 3D Baskılı Fütüristik Yaka

Moda ve sürdürülebilirlik alanlarının kesişimine yönelen 3D-Baskılı Gelecek Tasarımlı Yaka projemiz, dairesel bir tasarım yaklaşımıyla modern mücevherleri yeniden tanımlar. Geri dönüştürülmüş PLA filamenti kullanarak, biyobozunur bir termoplastik olan PLA'da tekrar kullanım yaparak, atığı en aza indirir ve azaltılmış karbon emisyonlarına katkıda bulunuruz. 

Gelişmiş 3D baskı ve tarama tekniklerinden faydalanarak, her yaka detaylı bir şekilde tasarlanmakta ve tamamen özelleştirilebilir olup, döngüsellik taahhüdümüzü yansıtmaktadır. Yakanın kullanım ömrü sona erdiğinde geri dönüşüme katkıda bulunarak, atıksız bir moda ekosistemi teşvik edilir. Dairesel tasarım prensipleri, geri dönüşümlülüğü, özelleştirilebilirliği, modülerliği ve biyobozunurluğu sağlar. 

Çevresel faydalar arasında önemli miktarda atık azaltımı, hassas 3D baskı ile enerji verimliliği, azaltılmış karbon ayak izi ve döngüsel moda uygulamalarına destek bulunmaktadır. Yakanın ileri görüşlü tasarımı, geleneksel mücevher kavramlarına meydan okuyarak, sürdürülebilir moda seçimlerine ilham veren eğitici bir yol gösterici görevi görüyor. Moda alanında, projemiz zarafet ile sürdürülebilirliğin bir arada var olmasının dönüştürücü bir kanıtı olarak durmaktadır.

František Tóth, endüstriyel tasarımcı işbirliğiyle

Verimliliği Uyumlu Hale Getirmek – CNC Makineleri için Geri Dönüştürülmüş Plastik Ses Geçirmez Yalıtım

CNC Makineleri için Geri Dönüştürülmüş Plastik Ses Yalıtımı projemiz, sürdürülebilir bir yaklaşımla imalatı yeniden tanımlar. Çevresel endişeler ve endüstriyel ihtiyaçlara odaklanan bu proje, CNC makinelerini ses yalıtımı için geri dönüştürülmüş plastiklerle donatmaktadır. Endüstriyel plastiklerin yeniden kullanımı, sadece atığı en aza indirmekle kalmaz, aynı zamanda CNC makine ortamlarındaki akustik özellikleri optimize eder. 

Döngüsel tasarım prensiplerine göre özel tasarlanmış yalıtım panelleri, daha sessiz ve çevre dostu bir çalışma alanı yaratır. Çevresel faydalar arasında önemli ölçüde atık azaltımı, azaltılmış enerji tüketimi ve sosyal sorumluluk sahibi bir iş yeri için gürültü azaltımı bulunmaktadır. Bu paneller, akustik konforun yeni bir standardını tanıtırken, sürdürülebilir uygulamaların endüstriyel işlevsellikle uyumlu olduğunu sergilemektedir. 

Bu proje, geri dönüştürülmüş plastiklerin endüstriyel uygulamalara entegrasyonunu teşvik eden ve bu sayede somut çevresel ve operasyonel faydalar sağlayan bir eğitim modeli olarak hizmet vermektedir. Bu, endüstriyel imalatta daha çevreci bir geleceğe öncülük eden bir adım olarak kabul edilmektedir.

Colab a.s işbirliğiyle

EcoBuildLite Cementitious Composites

EcoBuildLite, inşaat sektöründeki plastik atıkların yeniden değerlenmesini amaçlayan bir araştırmadır. Harç ve sıvalara ağırlığı azaltılmış bir alternatif olarak sürdürülebilir bir çözüm olarak tasarlanmıştır. Kum yerine plastik atıkların dahil edilmesi, gelişmiş ısı yalıtım özelliklerine sahip, enerji açısından verimli bir yapı malzemesi sağlayacaktır. EcoBuiltLite, inşaat sektörü için plastiğin yeniden değerlenmesini teşvik eder ve çevresel etkisini azaltır. İlk testler, plastik atık olmadan üretilen standart karışımın basınç dayanımına kıyasla yeni ürünün basınç dayanımında 'lik bir azalma olduğunu ortaya koymaktadır, ancak ürün kabul edilebilir akışkanlık özelliklerine sahiptir ve dayanım azalması, süper akışkanlaştırıcılar kullanılarak ve aynı işlenebilirlik için gerekli su miktarı azaltılarak telafi edilebilir.

Polistiren kullanımıyla, her metreküp harç için 75-90 kg plastik atığın doğaya karışması engellenir. Ayrıca, polistiren atıklarıyla harç hafifletilir, termal yalıtım özellikleri artırılır, karbon emisyonları azaltılır ve diğer yapı elemanları üzerindeki ağırlık etkisi azalır. Bu çözüm, hem çevre dostu hem de inşaat sektöründe sürdürülebilir bir seçenektir! 

GripSafe EcoCovering

GripSafe EcoCovering, plastik atıkların çimento esaslı bağlayıcılarla birleştirilerek estetik ve kaymaz yüzey kaplamaları oluşturmak için yapılan bir araştırmadır. Bu yenilikçi çözüm, inşaat endüstrisine estetik ve güvenli bir seçenek sunar. Plastik atıkların kullanımıyla elde edilen bu kaplamalar, duvarlarda ve zeminlerde sıra dışı bir görünüm ve kaymazlık sağlar. Ayrıca, bu çözüm çevre dostudur ve inşaat sektöründe sürdürülebilirlik arayanlar için ideal bir seçenektir!

Sonuç olarak, polistiren kullanarak çimento sıvalarının yüzeyini kaplayarak, plastik atıkların doğaya ulaşmasını engelleyebilir, karbon emisyonlarını azaltabilir ve estetik, kaymaz ve dayanıklı yüzeyler elde edebilirsiniz! Bu harç, ıslak yüzeylerde güvenli bir zemin oluştururken, yüksek basınç dayanımına ihtiyaç duymayan yollar gibi çeşitli alanlarda kullanılabilir. Hem çevre dostu hem de pratik bir çözüm için tercih edilebilir! 

Re-Insulating Paste

Re-Insulating Paste yalıtım macunu, bütil asetat kullanılarak üretilebilen bir yalıtım macunu fikridir ve polistiren kullanılarak yeniden kullanılabilir özelliklere sahip sürdürülebilir bir ürün oluşturmayı amaçlar. İnşaat sektörü için su yalıtımında kullanılabilecek sürdürülebilir ve uygun maliyetli bir çözüm sağlamak için yenilikçi bir yaklaşımdır.Re-Insulating Paste, hizmet ömrünün sonunda geri dönüştürülebilir ve plastik kirliliğinin azaltılmasına yardımcı olabilir.

Ana hedefimiz, polistiren atıklarını çevre dostu bir şekilde değerlendirerek geri dönüşümlü özelliklere sahip su yalıtım macunu üretmek ve böylece sürdürülebilir bir geri dönüşüm modeli oluşturmak. Vitrin, plastik atıkların başarıyla değerlendirilebileceğini, üretilebileceğini ve değer katılmış bir ürün olarak tekrar kullanılabileceğini göstermektedir. Bu, PlasticValue Öğrenme İçeriğinde de vurgulanmaktadır!  

Yeni sahte bitki

Çoğu ofis ortamında, sürdürülebilirliğe yönelik artan bir eğilim var ve mümkün olduğunda geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanımına odaklanılıyor. Bu genellikle bitki saksılarının seçiminde de görülebilir; bunlar genellikle plastik, cam veya hatta yeniden amaçlanmış ahşaptan yapılmış geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılır.

İlginç bir şekilde, saksılar kendileri çevre dostu olabilirken, içerdikleri bitkiler genellikle değildir. Birçok ofiste ışık sorunları ve bitkilerin bakımıyla ilgili sorunlar nedeniyle, sahte bitkileri tercih etmektedirler. 

Bu noktada, geri dönüştürülmüş plastikten yapılmış sahte bitkiler kullanma fikri, birçok ofis ortamında zaten mevcut olan sürdürülebilirlik anlayışıyla uyumlu bir fırsat sunar. Geri dönüştürülmüş bitki saksılarını geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılmış sahte bitkilerle tamamlayarak, ofisler yeşil estetiklerini korurken ekolojik ayak izlerini daha da azaltabilirler.

Sürdürülebilir Plastik Su Oyuncakları: Eğlence ve Çevre Dostuluğu için Geri Dönüşüm

Geri dönüştürülmüş malzemelerden havuzlar ve su tabancaları gibi plastik su oyuncakları üretmek, çevresel etkiyi azaltan sürdürülebilir bir yaklaşımdır ve tüketicilere keyifli ürünler sunar. Ambalaj atığını en aza indirmek ve geri dönüşümü teşvik etmek için çaba gösterilmektedir.

Bu oyuncakları seçerek, tüketiciler kaynak koruma ve atık azaltımına katkıda bulunurlar. Hem eğlence sunarlar hem de çevresel sorumluluğun önemini hatırlatırlar.

Sonuç olarak, geri dönüştürülmüş malzemelerden plastik su oyuncakları üretmek, sürdürülebilirliği eğlenceyle birleştirerek tüketicilere çevre dostu seçenekler sunmakta ve daha yeşil bir geleceği teşvik etmektedir.

Geri Dönüşüm Oteli

Geri Dönüştürülmüş Otel konsepti, turizm sektöründe sürdürülebilirliğe dönüşümsel bir yaklaşımı temsil eder. Geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanımına öncelik vererek, özellikle otel kartlarında belirgin bir şekilde görülen bu yaklaşım, çevresel sorumluluğa olan bağlılığı simgeler. Sembolizmin ötesinde, otel tüm plastikleri geri dönüştürülmüş malzemelerden temin etmeye ve etkili atık yönetimi uygulamaları geliştirmeye adanmıştır. Bu, geri dönüştürülmüş malzemelere odaklanan tedarikçilerle işbirlikleri kurmayı ve otel alanlarında etkili atık ayırma ve geri dönüşüm altyapısı uygulamayı içerir.

Ayrıca, eğitim girişimleri, otelin sürdürülebilirlik çabalarının ayrılmaz bir parçası olup, konukları ve çalışanları çevresel korumacılığa dahil etmektedir. Bu girişimler aracılığıyla, otel, konukların konaklama süresince yayılan sürdürülebilirlik kültürünü teşvik etmektedir.

Sürekli iyileştirme, Geri Dönüştürülmüş Otel konseptinin evriminde merkezi bir rol oynar, böylece otel çevre dostu konaklama sektöründe öncü konumunu korur. Geri bildirim mekanizmaları ve çevresel etkinin sürekli izlenmesi yoluyla, otel sürekli uygulamalarını daha sürdürülebilir hale getirmek için iyileştirmeler yapar.

Geri dönüştürülmüş plastikten koyun ağılları

Extremadura, geniş tarım ve hayvancılık alanlarına sahip bir tarım bölgesidir. Sektör büyük miktarda plastik üretiyor; Mahsullerin kaplanması veya geçici "sera" tipi yapılar için bu plastiğin yalnızca çok küçük bir kısmı uygun şekilde yeniden kullanılır ve/veya geri dönüştürülür.

Geliştirilen fikir, yeniden değer kazandırılan plastiğin sektör içinde bir hedef bulmasına ve bu durumda hayvancılık sektörüne hizmet edecek döngüsel ve yakın bir ürün yaratılmasına dayanıyor. Bölgenin kırsal alanlarından birinde sağlam köklere sahip olan bir kırsal kalkınma çalışma grubu tarafından geliştirilmiştir. 

Koyun ağılları geleneksel olarak ahşaptan, günümüzde ise çoğunlukla metalden yapılmaktadır. Tarımdan kaynaklanan plastik, plastik koyun ağılları oluşturmak için kullanılabilir. Plastik, bir koyun için ayrı ayrı ağıllar oluşturabilecek plastik tabakalar halinde kalıplanabiliyor. 

Meyve ve sebze kasaları

Extremadura, geniş tarım ve hayvancılık alanlarına sahip bir tarım bölgesidir. Sektör büyük miktarda plastik üretiyor; Mahsullerin kaplanması veya geçici "sera" tipi yapılar için bu plastiğin yalnızca çok küçük bir kısmı uygun şekilde yeniden kullanılır ve/veya geri dönüştürülür.

Bu fikir, EOLAS ve işbirlikçisi INNSAMBLE'dan inovasyon profesyonellerinin Montijo bölgesindeki meyve üreticileri ve toptancılarıyla doğrudan etkileşimleri sırasında ortaya çıktı. Meyve tarlada toplanır ve ardından kooperatiflere taşınır, burada ürün sınıflandırılır, seçilir ve paketlenir veya dönüştürülür. Tüketicilere ulaşan ürünlerde plastik ambalajın azaltılmasına veya mümkün olduğunca geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanılmasına artan ilgi varken, tarladan depoya taşınma, taşıma ve depolamada bu durum daha az dikkate alınmaktadır. burada seçim süreci veya ürün dönüşümü başlamadan önce.

Meyve ve sebze üretiminde kullanılan plastik, toplama, taşıma ve depolamada kullanılabilecek kasalara dönüştürülebilir. Bu, meyve ve sebze üreticilerinin bu kasaların maliyetlerini azaltmalarına olanak tanır, çünkü bunları satın almaktansa kendi plastik atıklarını kullanarak oluşturabilirler. 

Taşınabilir sığınaklar

Extremadura, geniş tarım ve hayvancılık alanlarına sahip bir tarım bölgesidir. Sektör büyük miktarda plastik üretiyor; Mahsullerin kaplanması veya geçici "sera" tipi yapılar için bu plastiğin yalnızca çok küçük bir kısmı uygun şekilde yeniden kullanılır ve/veya geri dönüştürülür.

Bu fikir, staj kapsamında PlasticValue kursunu tamamlayan EOLAS stajyerlerinden biri tarafından geliştirildi ve edinilen bilgiye dayalı fikir geliştirme sürecine katılmaya davet edildi. Tarım dünyasının ve hayvancılık işinin gerçekliğine iyi bir şekilde hakim olan stajyer, hayvanlara hava koşullarından korunma veya insanların tarlada hayvanlarla etkileşimde bulunması gerektiğinde güneş veya yağmurdan korunmaları için kullanılabilecek, taşınabilir bir sığınak fikrini geliştirdi. Örneğin, koyunların tıraş edilmesi veya veteriner tedavisi için. 

Plastic Vector Company (PVC)

Plastic Vector Company (PVC), elektrik, inşaat ve tesisat gibi sektörlerden plastik atıkları yeniden şekillendirerek yeni ve kullanışlı ürünlere dönüştürmeyi taahhüt eden yenilikçi bir girişimdir. Bu proje, plastik atıklarını etkili bir şekilde yönetmek ve geri dönüştürmek ile birlikte, bu sektörler için değerli ürünler üretmek amacını taşımaktadır. PVC'nin üretmeyi planladığı ürünler arasında, geri dönüştürülmüş plastiklerden yapılan kavşak kutuları ve elektrik panelleri gibi elektrik bileşenleri ile su olukları ve pencereler gibi inşaat ve tesisat elemanları bulunmaktadır.

PVC sektörünün yaklaşımı oldukça basit fakat etkilidir: Plastik atıkların toplanması, türlerine göre sınıflandırılması ve yeni ürünler oluşturmak üzere işlenmesi. Bu geri dönüşüm sürecinde PVC, çapraz bağlı polietilen, etilen propilen ve poliolefin gibi plastik çeşitleri değerlendirilir. Bu yaklaşım hem çöp sahalarına ve okyanuslara ulaşan plastik atık miktarını azaltmaya yardımcı oluyor hem de elektrik, inşaat ve sıhhi tesisat sektörlerindeki şirketler için sürdürülebilir ve maliyet düşürücü bir çözüm sunuyor.

PVC sektörü, döngüsel ekonomiye ve sürdürülebilirliğe olan bağlılığıyla öne çıkıyor. Bu girişim, çevre sorunlarını yenilikçi ve çevre dostu iş fırsatlarına dönüştürmenin mümkün olduğunu kanıtlıyor. Proje, hem ekonomik hem de çevresel faydalar vadediyor: plastik atık ayak izini azaltırken farklı sektörler için değerli ürünler sunuyor.

Okul Plastiği

Okul plastiği, plastik atıkları geri dönüştürerek okul mobilyalarına dönüştürmeyi amaçlayan bir projedir. PET şişeler ve atıştırmalık poşetleri gibi plastiklere odaklanan proje, zor geri dönüştürülen tetrapak gibi malzemelerden kaçınarak masalar, sandalyeler, askılar ve dolaplar dahil olmak üzere sınıf mobilyalarını yenilemek için entegre bir çözüm sunmaktadır.

Proje iki ana alanda yürütülecektir. İlk olarak, okul merkezlerindeki plastik atık kaynaklarının tespiti ve değerlendirilmesi Recyclass gibi araçlar kullanılarak potansiyel tasarruflar ve faydalar hesaplanacaktır. Bu aşamada okul yönetiminden okul meclisine kadar tüm eğitim camiası dahil olmak üzere öğrenciler, veliler, öğretmenler, öğretmen dışı personel ve belediye katılım sağlayarak diğer kurum ve eğitim merkezlerine de yayılabilecek bilinçlendirme kampanyaları gerçekleştirecektir.

Diğer yandan, süreç seçici atık toplama, daha sonra atıkların ister tescilli makineler kullanılarak ister dış şirketlerle işbirliği yapılarak eritilmesi ve mobilya imalatını içerir. Bu imalat, 3 boyutlu yazıcı ile üretilen prototiplerle başlayarak daha sonra seri üretime geçecektir.

Okul plastiği projesi plastik kirliliğini azaltmanın yanı sıra küçük yaştan itibaren çevre bilincini de teşvik ediyor ve eğitim kaynaklarında kendi kendine yetmeyi destekliyor. Bu sayede eğitim kurumları ve potansiyel olarak fazlalık üretimle ilgilenen kamu ve özel kuruluşlar için ekonomik ve ekolojik bir çözüm sunuyor.

EcoPalet 4 Planet

EcoPalet 4 Planet, plastik atık sorununu endüstri için kullanışlı ve sürdürülebilir bir çözüme dönüştüren öncü bir girişimdir. Proje, ambalaj atıkları, jumbo çuvallar ve kullanılmış plastik paletler gibi atık plastiklerin toplanmasını, ardından bunların sınıflandırılıp yepyeni çevre dostu paletlere dönüştürülmesini kapsar. Bu dönüştürülmüş paletler, lojistik ve ambalaj sektöründe devrim yaratmaya hazırlanıyor ve sanayi işletmelerine yeşil bir alternatif sunuyor.

EcoPalet 4 Planet ve atık üreten işletmeler arasındaki yakın iş birliği, sürecin ilk adımdır. Bu iş birliği, hem çevreyi kirleten atıklardan kurtaran hem de onları değerli bir kaynağa dönüştüren etkin bir toplama sistemi oluşturulmasını sağlar. Atıkların toplanması, önceden yapılan anlaşmalar çerçevesinde eritilip yeni paletlerin üretimi için kalıplara dökülecekleri dönüşüm tesislerine aktarılmalarıyla devam eder.

Bu dönüşüm modeli, plastik atıkların oluşturduğu çevre sorununu ele alıyor ve ekonomiyi döngüsel hale getirerek işletmelere operasyonel maliyetlerini düşürme fırsatı sunuyor. Bu sayede hem yeni palet alımından hem de atık yönetiminden tasarruf sağlanabiliyor. EcoPalet 4 Planet, polipropilen ve polietilen gibi malzemeler kullanarak geri dönüştürülmüş paletlerin dayanıklılığını garanti altına alıyor ve aynı zamanda sanayi işletmelerinin merkezinde daha sürdürülebilir uygulamalara doğru bir geçişi destekliyor.

Sürdürülebilir yaşam için döngüsel mobilyalar

Bu yenilikçi fikir, inşaat sektöründeki plastik atık sorununa sürdürülebilir bir çözüm öneriyor. Nasıl mı? İnşaat sırasında çıkan atık plastikler değerlendirilerek ev ve ofis mobilyalarına dönüştürülüyor. Bunun için inşaat şirketleri kendileri atıkları ayırıyor ve seçerek topluyor. Daha sonra bu atıklar geri dönüştürülerek, yepyeni ev ve ofisleri donatacak mobilyaların hammaddesi haline geliyor.

Geri dönüşüm ve mobilya tasarımında uzman bir şirketle işbirliği yapılarak üretilen mobilyalar şantiyeye tekrar kazandırılıyor. Bu sayede döngüsel ekonomi modeli de destekleniyor. Kullanılan plastik malzemeler ise; plastik film, bağlama şeritleri, borular, XPS ve EPS gibi yalıtım malzemelerinin artıkları ve havalandırma kanallarının artıklarından oluşuyor.

Şantiyelerde atık azaltmak hem doğayı korumaya hem de ağaç kesmeyi azaltmaya yarar. Bu sayede inşaat şirketlerinin sürdürülebilirlik imajı da güçlenir. Atık azaltma çalışmaları, sürdürülebilirlik ve çevre sorumluluğu felsefesini yaygınlaştırır. Böylece ev ve mülk yapanlar da çevre korumaya somut bir katkı sağlayabilir.