O nás

APPREZIA Mejores Prácticas, S.L. je španielsky malý a stredný podnik v Paterne vo Valencii, so sídlom v Granade, Alicante a Castellón. Jeho cieľom je poskytovať odborné služby v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, prevencie, systémov riadenia, výskumu a vývoja a inovácií. Multidisciplinárny tím spoločnosti je formovaný strategickým výberom kľúčových odborníkov s viac ako 10-ročnými skúsenosťami v rôznych oblastiach. Jeho poslaním je poskytovať rôznym typom subjektov a organizácií špecializované služby ako je riadenie projektov, poradenstvo, technická a kvalitatívna pomoc, audit a odborné vzdelávanie. Oddelenie udržateľného rozvoja rieši globálne výzvy v oblasti energetiky, udržateľnosti a obehového hospodárstva, pričom realizuje činnosti, ako je posudzovanie a riešenie energetickej efektívnosti; poskytovanie inovatívnych technologických riešení; plány v oblasti udržateľnosti a životného prostredia; analýza obehového hospodárstva alebo hodnotenie uhlíkovej stopy. Zároveň sa zameriava aj na podporu subjektov v ich stratégiách v rámci hospodárskej, sociálnej a environmentálnej zodpovednosti.

Univerzita EGE, Turecko Univerzita Ege (Ege University) bola založená v roku 1955 a je štátnou univerzitou, ktorá pôsobí ako stredisko vzdelávania, výskumu a kultúrnych a spoločenských aktivít v meste Izmir a v egejskom regióne. Vzdelávací systém tejto univerzity s medzinárodnou pôsobnosťou je založený na princípe tvorivého vyučovania a participatívneho učenia. Ege univerzita je inštitúcia zameraná na výskum a vzdelávanie, ktorá vzdeláva študentov do úrovne doktorandského štúdia. Celkovo je na tejto univerzite s počtom približne 3 500 akademických pracovníkov zapísaných 70 000 študentov.

EOLAS S.L. ponúka služby a podporu podnikom, organizáciám a subjektom v oblastiach súvisiacich s (i) podporou projektov, (ii) rozvojom podnikania a poradenstvom (iii) inováciami pre podniky, vzdelávanie a občiansku spoločnosť. Inovatívne prístupy, ako je spoločné vytváranie, techniky kreativity, naratívne techniky, rozprávanie príbehov (storytelling) a tvorba a riadenie znalostí, sú len niektoré z metód, ktoré využívajú na to, aby pomáhali v inováciách a dosiahli vyšší a dlhodobejší vplyv.

Slovak Business Agency (do 28.2.2014 Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania) predstavuje kľúčovú a najstaršiu špecializovanú inštitúciu z hľadiska podpory malých a stredných podnikov (MSP) na Slovensku. Vznikla v roku 1993 spoločnou iniciatívou EÚ a vlády Slovenskej republiky. Je to jedinečná platforma verejného a súkromného sektora.

Zakladajúci členovia:  

  • Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
  • Združenie podnikateľov Slovenska
  • Slovenský živnostenský zväz

Business Development Friesland (BDF) má bohaté skúsenosti s praktickými vzdelávacími aktivitami pre študentov, ktorí chcú pracovať a učiť sa. Okrem toho sa BDF spolu s niekoľkými univerzitami a školami poskytujúcimi odborné vzdelávanie a prípravu podieľala na zabezpečení programu, ktorý umožní študentom dokončiť štúdium počas zakladania vlastnej spoločnosti.

Associated Partners